Ni av ti skoler sier ja til julegudstjenester

-Dette er hyggelige, men ikke overraskende tall, sier kirkeverge Robert Wright. Kirkelig fellesråd i Oslo har foretatt en registrering av alle grunnskoler i Oslo. Av 141 har 126 takket ja til å feire skolegudstjeneste før jul. –Dette bekrefter at skolegudstjenestene står sterkt i den norske kulturen, også i en mangfoldig hovedstad, mener Wright.

Mens nitti prosent av grunnskolene deltar på skolegudstjenester i hovedstaden, så er det ti prosent som ikke gjør det. De fleste av disse er ungdomsskoler. Noen av skolene er nyopprettet, og det har ikke vært tid til å etablere et samarbeid mellom skole og kirke.

Medieskapt debatt

Debatten om skolegudstjenester som går hvert år, virker medieskapt, mener Robert Wright. -Menighetene i Oslo varsler at tallene har vært høye og svært stabile over flere år, forteller han.

Ingen forskjell på øst og vest

-Det er like høye tall for områder av byen der en stor andel av befolkningen tilhører andre religioner, sier Robert Wright. –Det forteller oss at elever og foreldre med annen tro kan ha glede av å delta i denne norske juletradisjonen. –Jeg tror de aller fleste ser verdien av at barna våre, uansett tro og bakgrunn, kan samles om de norske julesangene, og den vakre fortellingen om barnet som ble født i Betlehem, mener kirkevergen.

Julegudstjenester er ikke skoleavslutning

Alle kirkene i Oslo arrangerer også gudstjeneste for barnehagene i området. Noen kirker har også gudstjenester for videregående skoler, men denne undersøkelsen omfattet kun barne- og ungdomsskoler. -Det er viktig for oss å presisere at skolegudstjeneste ikke er et alternativ til skoleavslutning. Alle skoler skal ha et tilbud til de elevene som eventuelt måtte ønske et fritak, sier Kirkevergen i Oslo.

Det var NRK Østlandsendingen som ba fellesrådet om en oversikt over alle skolegudstjenester i Oslo. Mandag 12.12 var kirkekverge Robert Wright gjest i studio. Fellesrådet sendte ut pressemelding, og Vårt Land laget et oppslag onsdag 14.12, se link nedenfor.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09