Også staten kutter til kirken

Det er ikke bare Oslo kommune som kutter. Regjeringen har lagt frem forslag til statsbudsjett. Det har vært knyttet ekstra stor spenning til budsjettet for 2017, kirkens første år uten statsfølge. -Budsjettkuttet truer den landsdekkende folkekirken, sier kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum. Se lenke til Kirkerådets pressemelding.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09