Gravferd i kirken

Gravferden i kirken består av minneord, kransepålegging, lystenning, lesing fra Bibelen, bønner og vakker musikk. For mange er en kirkelig gravferd en viktig markering i familien og vennekretsen.

Gravferden i kirken er ment å gi sorgen en retning, som kan være til hjelp og trøst for hver enkelt som hadde en relasjon til den avdøde.

De fleste knytter sterke, men ulike, følelser til døden og den døde. Mange ønsker å ta farvel, hente frem minner eller avslutte en historie. Gravferden kan være viktig som en konkret og følelsesmessig avskjed.