Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Hans Aage Gravaas
Organist: Halgeir Schiager
Prekentekst: Matt 19,27-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd