Høymesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.3.2019 - kl.11.00

Til:31.3.2019 - kl.12.00

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i fastetiden
Liturg: John Egil Rø
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Prekentekst: Luk 22,28-34
Offerformål: Ung kirkesang
Nattverd
Dåp