Kveldsmesse Ullern kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.4.2019 - kl.18.30

Til:4.4.2019 - kl.19.03

Sted:Ullern kirke

Arrangør:

Liturg: Petter Normann Dille
Organist: Tom Eirik Bru-Olsen
Nattverd