Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Om Ullern kirke

Ullern kirke 110 år

Biskopen som vigslet Ullern kirke  dr. theol Anton Chr. Bang.

Tekst: John Egil Rø, hentet fra Ullern menighetsblad, Kirkenytt, 2-2013

Ullern kirke ble vigslet av Oslo biskop Anton Chr. Bang (1840 – 1913). Biskoper er ofte også skrivende. Det finnes spor etter dem, også i bøker og skrifter. Så også med ham som vigslet Ullern kirke i 1903. Han talte og skrev godt. I 1909 utga han «Biskop Bangs erindringer.» Han har også gitt ut flere av sine prekner, men vi er dessverre ikke kommet over den han holdt da han holdt sin innvielsestale med tema fra Salme 84,5.

Hele biskop Anton Chr. Bangs liv er spennende. Han representerer ”Den store klassereisen». Fra å ha rodd Lofot­fisket med sin far Dønna på Helgelandskysten, ble han prest på Gran (han forrettet blant annet i Aasmund Olavsson Vinjes gravferd), professor i kirkehistorie, og Høyre­kirkes­statsråd (i Emil Stangs andre regjering) ved Kongens bord, også i Stockholm med Oscar II, før han ble Kristiania biskop. Han sam­handlet slik med viktige samfunnspersoner i siste halvdel av 1800 tallet.

Anton Chr. Bang var den første dr. theol med avhand­lingen ”Kristi Op­stand­elses historiske Virke­lighet” ved det Teologisk fakultet ved Universitetet i Kristiania. En anerkjent kirkehistoriker ble han betraktet som. Takket være ham, som forsket på Hans Nielsen Hauge med intervjuer av primærkilder, har vi gode kunn­skaper om denne vekkelsesbevegelsen. Biografien han skrev om denne vekkelsespredikanten kom i mange opplag også etter biskopens død. Han ble en betydelig professor og forsker, og etter hvert en kirkehistorisk samler. Gjenstander tok han med seg ved visitaser og deponerte dem i biskop Bangs kirkehistoriske samling i Oslo bispegård. Han var også en modere ”turist.” Erindringene hans beskriver turer både til Amerika, Palestina, Berlin, Paris og også fra hans mange visitaser i stiftet. Politisk var han ikke særlig begeistret for unions­opp­løsningen og ble nok litt degradert da han ikke var den som foretok kroningen av Kong Haakon i Nidaros­domen i 1906 (det var det den nylig utnevnte biskop, expolitikeren og kirkestatsråden, Vilhelm A. Wexelsen, Nidarosbiskopen, som foretok).

Biskop Anton Chr. Bang var biskop over Ullern sokn og hadde som kirkens overtilsyn sammen med stifts­amtmannen/fylkesmann fremmet kirkesaken, om ny kirke i Ullern og deling av det store Vestre Aker sokn.

Det var nok også en stor begivenhet 3. juni 1903 da Ullern kirke ble innviet. Fra Ullern menighets historie­bok til 100 års jubileet (boken kan skaffes fra menighetskontoret) kan vi lese om at biskopen, presteskapet i området samt Kirkestatsråd Wexelsen var tilstede. Likeledes Formannskapet, byggekomite og arkitekt Bødtker, bygningssjef i Aker herred. Det vises til foto som kan beskues på forværelset på menighets­kontoret. Biskop Bang prekte over teksten fra Salme 84.5; Salige er de som bor i ditt hus, de skal alltid love deg. ”I den varme og inntrengende tale behandlet Hs Høi­ær­værdig­het særlig nådemidlenes forvaltning”, het det i Aftenpostens referat.

Som kirkehistoriker utga biskop Bang i 1912 læreboken «Den norske kirkes historie.» Her er det flere referansen til Ullern kirke, som han nok må ha vært opptatt av. Kirken nevnes i forbindelse med en illustrasjon, på side 478 av Ullern kirkes interiør, på side 482, om alterbildet til Eilif Pettersen, ferdig i 1909, og side 480 om Ullern kirke ”Interessante baldakin-alter og sin med de fire evangelister, prydede prædikestol”.

 

Visitas 1908

I henhold til påskrift i Kirkebøkene for var Anton Chr. Bang på visitas her 13. juni 1908. I kirkeboken for døpte for Ullern sokn i denne perioden kan underskriften til biskop Bang leses.

 

Ullern kirkes arkitekt - Harald Waldemar Bødtker

- Arkitekt for skoler og kirker i Oslo/Aker.

Tekst: John Egil Rø, hentet fra Ullern menighetsblad, Kirkenytt, 4-2013

Ullern kirkes arkitekt er en sentral person i byens arkitekturhistorie. Harald Bødtker, født 10. mai 1855 i Namdalen – 10. mars 1925,har satt sitt tydelige rammer og varige preg også på vårt lokalmiljø, bygninger vi i dag med største selvfølgelighet omgås.

Harald Bødtker var assistent hos arkitektene Nissen & Munthe i Kristiania, før han i årene 1880-83 studerte ved Akademi for bildende kunst i Wien. Han foretok deretter flere studiereiser og ble assistent hos tyske firmaer i Buenos Aires, Argentina og Rio de Janeiro, Brasil. I 1892 ble han ansatt som bygningssjef i Petro­polis, en by nord for Rio de Janeiro. Der er han tilskrevet arbeidet med ombyggingen av byens rådhus.

Han kom så hjem til Norge, og i 1896 etablerte Bødtker eget arkitektkontor i Kristiania. Blant hans arbeider da var Bygdøy skole (1896, nyrenessanse, senere kalt Skøien skole).  I årene 1899-1923 var Harald Bødtker tilsatt som kommunearkitekt og bygningssjef i Aker. I denne perioden sto han for utformingen av en rekke Aker-skoler. Grorud, Bryn og Lilleaker skoler ble alle innviet i 1900. De bygget på en forbedret modell av Bygdøy skole. Bødtker fullførte så i 1904 skoler på Bekkelaget, Vinderen og i Sørkedalen, senere i 1905, Grefsen.  Bygningene ble oppført i pusset tegl, noen i tre, alle med et klassisistisk uttrykk. I perioden 1909-1920 tegnet Bødtker flere Aker-skoler, alle med beslektede uttrykk, i en nordisk nybarokk-variant: Abildsø skole (1909), Løren skole (1909), Furuset skole (1909), Klemetsrud skole (1910), Huseby skole, trinn II (1910), Nordstrand skole (1912-14, sammen med arkitekt Johannes Th. Westbye), Tåsen skole (1916), Kjelsås skole (1916), Østensjø skole (1917), Vinderen skole, trinn II (1918), Bekkelaget skole, trinn II (1919-24), Høybråten skole (1920) og Teisen skole (1920-22, kalt Østre Akers kommunale middelskole).

Tidlig på 1900-tallet fikk Harald Bødker oppdraget med å tegne to Aker-kirker: Grorud (1900-1902, nyromansk korskirke, i Grorud-granitt) og Ullern (nyromansk korskirke). Han tegnet dessuten Grefsen kapell (1901-04, nyromansk). De siste årene av sitt aktive yrkesliv var Bødtker igjen involvert i å bygge kirker. Han tegnet Bekkelaget kirke (1920-23, enkel, nyromansk stil) og sto for ombyggingen av Gjerpen kirke (1921).

Harald Bødtkers hadde også andre viktige oppgaver, som Universitetets Aula, i forlengelsen av Domus Medias midtfløy mot Tullinløkka (1909-11, i samarbeid med arkitekt Holger Sinding-Larsen, med utsmykning ved Edvard Munch, i nyklassisisme) og for Ullernboere Lilleaker bad, Lilleakerveien 29 (1914-15, nordisk nybarokk). Han bidro også i tegningen av Aker sykehus.

Kilder: http://www.artemisia.no/arc/arkitekter/norge/bodtker.harald.html

Kontaktinformasjon for Ullern menighet

Ullern kirke, Holgerslystveien 22, 0280 Oslo

Kontoradresse:

Ullern menighet, Holgerslystveien 22, 0280 Oslo

E-post: post.ullern.oslo@kirken.no.

Telefon: 23 62 93 90.

Telefon- og besøkstid: mandag-fredag kl. 10-14

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"