Forenklet gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2019 - kl.19.30

Til:3.4.2019 - kl.20.30

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Liturg: Barbro Schmedling
Organist: Øyvind Kristiansen
Nattverd