Forenklet gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:27.3.2019 - kl.19.30

Til:27.3.2019 - kl.20.30

Sted:Bekkelaget kirke

Arrangør:

Liturg: Sverre Bang
Organist: Øyvind Kristiansen
Nattverd