Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.00

Sted:Sem-huset

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Sverre Bang, Eivind Arnevåg
Organist: Marianne Graff
Prekentekst: Mark 6,30-44
Offerformål: Menighetens misjonsprosjekt
Nattverd