Gudstjeneste med nattverd

Praktisk informasjon

Fra:2.6.2019 - kl.11.00

Til:2.6.2019 - kl.12.00

Sted:Sem-huset

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Barbro Schmedling
Organist: Marianne Graff
Prekentekst: Joh 16,12-15
Offerformål: Kirkene i Midtøsten
Nattverd