Påskesalmegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:28.4.2019 - kl.11.00

Til:28.4.2019 - kl.12.00

Sted:Sem-huset

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i påsketiden
Liturg: Sverre Bang
Organist: Marianne Graff
Prekentekst: Joh 20,24-31
Offerformål: Kirkens arbeid ved Ryen Helsehus
Nattverd