Velkommen til dåp!

Vi ønsker at Bøler kirke skal være en god ramme for feiringen av et nytt barn. Dåpshandlingen er fylt av glede, takknemlighet og høytid.

Det er mulighet for dåp de fleste søndager. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å høre hvilke søndager det er, pr telefon eller e-post. Normalt er det ikke mer enn tre dåpsbarn ved hver gudstjeneste.Bøler kirke tlf 23 62 99 20 e-post: post.boler.oslo@kirken.no                                                                                       

Hvorfor velge dåp?

Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro.

Tradisjon: Dåpen er en bærende tradisjon, og det har den vært i landet vårt i nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull feiring og en viktig dag for barnets nærmeste.

Tilhørighet: Dåpen knytter oss til Gud, til Jesus Kristus og til fellesskapet i kirken.

Tro: Barnet døpes til den kristne tro. I dåpen legges barnet i Guds hender i tro på Guds kjærlighet. Slik er troen en Guds gave til den døpte.

Det er et valg å la barnet bli døpt, men det er også et valg å ikke la barnet bli døpt. Alle vil det beste for barna sine, og foreldre legger grunnlag for de valg barna selv skal ta i fremtiden.Når barnet blir 15 år er det religiøst myndig. Da bestemmer barnet selv om hun eller han vil være medlem i kirken.

For spørsmål om dåp, ta gjerne kontakt med en av prestene Dag Auli, Erle Fagermoen eller Karen Marie Læreim Sævareid. Kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden.

Dåp i en annen kirke?

Dersom man bor i Bøler menighet, men ønsker dåp i en annen kirke, skal likevel dåpen meldes til Kirketorget i Oslo. Hvis det er i en kirke utafor Oslo, er det viktig at man har avtalt dato for dåpen. Dåpssamtalen vil uansett skje i Bøler kirke i forkant av dåpen.

Ønsker dåp i Bøler kirke, men bor i en annen menighet?Det er ikke noe i veien for å døpe barnet deres i Bøler kirke selv om dere bor i en annen menighet. Ta kontakt med oss og vi kommer fram til en dato som passer dere

Dåp meldes til Kirketorget i Oslo. Ved å følge denne linken til "Min kirkeside" kan registering til dåp gjøres via nett.

For å sende inn skjemaet trengs informasjon om både barnet og foreldre. Dersom dere allerede har bestemt faddere, skal disse også registreres her. Har du ikke all informasjonen ved første innsending av skjemaet, kan du gå inn senere og fylle ut resten.I skjemaet velger dere også ønsket dato for dåp. Dersom ønsket søndag ikke dukker opp i valgmulighetene, er det fordi det allerede er fullbooket for dåp den dagen, eller det er en søndag uten dåp. Det kan derfor være lurt å sjekke med menighetskontoret i forkant.Skjemaet sendes direkte til Kirketorget, som følger opp dette videre.Har dere spørsmål i forbindelse med dåp eller innsending av skjemaet så ta gjerne kontakt, enten med Kirketorget: 23 62 90 09 (08-15.30) eller Bøler kirke 23 62 9920 (10-14)

Dåpssamtale

Alle som melder dåp inviteres til samtale med den presten som skal ha gudstjenesten. Da blir vi kjent, snakker om dåpens innhold og praksis, og søker å skape trygghet for det som skal skje søndagen i kirken. I samtalen informerer vi også om menighetens tilbud om trosopplæring fra 0 – 18 år.

Usikker?

Er man usikker på om man i det hele tatt skal ha dåp, eller har på spørsmål angående dåpsteologi og kirkens praksis og tradisjon, er foreldre hjertelig velkommen til å ta kontakt med prestene for en samtale. En samtale som kan gi bredere grunnlag for et valg, og man er fortsatt fri til å velge dåp eller ikke.