Familiegudstjeneste Bøler kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.11.00

Til:7.4.2019 - kl.12.00

Sted:Bøler kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Erle Fagermoen
Organist: Erling Daniel Strøm
Prekentekst: Joh 6,24-36
Offerformål: Søndagsskolen i Norge
Nattverd
Dåp