Ellingsrud Kvinnegruppa for tros- og livssynsdialog

Praktisk informasjon

Fra:16.4.2020 - kl.18.00

Til:16.4.2020 - kl.20.00

Sted:Ellingsrud kirke

Arrangør: