Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:10.12.2017 - kl.11.00

Til:10.12.2017 - kl.12.30

Sted:Fagerborg Kirke

Arrangør:Fagerborg menighet

2. s. i advent. Gudstjeneste. Dåp og Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.