Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:17.9.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.30

Sted:Fagerborg Kirke

Arrangør:Fagerborg menighet

15. s. i treenighetstiden. Gudstjeneste for små og store v/ Ragnhild Koren, Eirik Eng Hauge. Menighetsbarnehagen deltar. Dåp. Utdeling av min kirkebok 2 og 4 år. Kirkekaffe.