Høsttakkefest

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste for små og store. Dåp, utdeling av seks-årsbok, nattverd, søndagsskole, kirkekaffe.