Fellesgudstjeneste i Vestre Frikirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.15

Sted:Pilestredet 69, 0350 OSLO

Arrangør:Fagerborg menighet og Vestre Frikirke

Predikant: Bendik Baasland. Liturg: Reidulv Hansen. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe