Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Anders Heskestad Mikalsen, prest. Kristoffer Myhre Eng, organist. Korgruppe fra Con Spirito. Kirkekaffe. Offer: Menighetsarbeidet.