Gudstjeneste - Diakoniens dag

Praktisk informasjon

Fra:13.9.2020 - kl.11.00

Til:13.9.2020 - kl.12.15

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Prest Bendik Baasland, organist Øystein Lund Olafsen, Diakon Gunn Iren Tangen, og Diakoniutvalget medvirker. Him synger.

Kirkekaffe.