Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2020 - kl.11.00

Til:29.3.2020 - kl.12.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp, nattverd, søndagsskole og kirkekaffe. Prest: Vikar. Kantor: Gjermund Brenne. Korgruppe fra Con Spirito.