Stille messe

Praktisk informasjon

Fra:4.11.2020 - kl.20.00

Til:4.11.2020 - kl.20.30

Sted:

Arrangør:Fagerborg Menighet