Stille messe

Praktisk informasjon

Fra:3.4.2019 - kl.20.00

Til:3.4.2019 - kl.20.30

Sted:Fagerborg kirke

Arrangør:

Stille messe med nattverd