Konfirmasjon

Velkommen til å bli med Fagerborgs menighets opplegg for konfirmanter! Oppstart for 2004-modeller 15. januar 2019.

Konfirmasjonstiden i Fagerborg blir ledet av kapellan Anders Mikalsen sammen med frivillige ledere. Undervisningen starter fra 2019 i januar og konfirmasjonsgudstjenesten faller på søndag 15. september 2019 kl 11:00. Vi møtes annenhver tirsdag kl. 17:30 i menighetssalen i Rosenborggata 3. Samlingene varer 1 t og 45 min. Vi går gjennom sentrale deler av den kristne tro og liv. Det blir læring, undring, opplevelser, lek, kveldsavslutninger mm.

Sammen med 900 andre konfirmanter drar vi på vinterleir til Håkonshall i Lillehammer i februar. Det er bare til å glede seg! Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Klikk på linken under for å lese mer. Velkommen til å bli med!

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer