Frokostbønn

Denne våren inviterer vi alle til en litt annerledes start på dagen. Velkommen til Frokostbønn!

Denne våren inviterer vi til frokostbønn i Fagerborg Kirke, hver torsdag morgen, kl. 08.00. Tidebønnene er hentet fra boken "Din rytme, din bønn", av Ray Simpson. Etter bønnen er du velkommen til å bli igjen å spise medbrakt matpakkefrokost. Vi fikser kaffe!

Frokostbønnen aer en forlengelse av F2 sin temarekke denne våren; Hverdagsrytme. Sammen utforsker vi hvordan de store kristne ideene kan få påvirkning i våre hverdagsliv, og bønneliv.

Frokostbønn er åpent for alle som har lyst. Hjertelig velkommen til en annerledes start på dagen!

Kontaktinformasjon for Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger i
Pilestredet 72.

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggaten 3.

Fagerborg menighetsbarnehage ligger i Fagerborggaten 31.

E-post: post.fagerborg.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 00
Telefon- og besøkstid: Mandag til Torsdag kl. 10.00 til 14.00

E-post menighetsbarnehagen: f.mbhg@online.no. Telefon: 22 36 85 90