Stille Messe

Onsdager kl. 20.00 i Fagerborg Kirke.

En kvelds med et kontemplativt preg for alle som søker det. Stille messe drives av kommuniteten i Lyder Sagens gate i samarbeid med Storsalen menighet, Fagerborg menighet, og nettverket "Etter Kristus". Velkommen til bønn, ettertanke, sang, musikk, lystenning, nattverd, søken - og stillhet.

Kontaktinformasjon for Fagerborg menighet

Fagerborg kirke ligger i
Pilestredet 72.

Fagerborg menighetshus ligger i Rosenborggaten 3.

Fagerborg menighetsbarnehage ligger i Fagerborggaten 31.

E-post: post.fagerborg.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 00
Telefon- og besøkstid: Mandag til Torsdag kl. 10.00 til 14.00

E-post menighetsbarnehagen: f.mbhg@online.no. Telefon: 22 36 85 90