Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Hvert år er det nå ca. 130 tenåringer som velger å konfirmere seg i Grefsen kirke. I løpet av året får du lære om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter. Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant, annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette! Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet. Under her finner du link til mer for informasjon om konfirmasjon i Grefsen kirke (Konfirmantprogram Grefsen). Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med menighetspedagog Karoline Bjørling Solem på epost kb822@kirken.no eller telefon 40814086 eller med kapellan Thor-André Holten på epost th993@kirken.no eller telefon 23 62 93 13. Påmelding skjer elektronisk på https://minkirkeside.no/oslo