Bibeltimer om nåde, helliggjørelse og frelse.

Vi ønsker velkommen til bibeltimer i Grefsen menighetssenter i høst. Temaer for bibeltimene blir nåde, helliggjørelse og frelse. Dette er sentrale begreper hos Luther som vi vil se på i lys av Det gamle testamentet. Vi samles i Grefsen menighetssenter 26. september, 10. oktober og 25. oktober fra kl.19-20.30. Kapellan Inger Johanne Gjøen vil lede de to første kveldene, og sokneprest Sigmund Akselsen leder den tredje samlingen. Velkommen til bibelundervisning og samtale.

Kontaktinformasjon for Grefsen menighet

Grefsen kirke

Glads vei 45, 0489 Oslo

Bankkonto: 1609 23 60613

Kontakt oss:

post.grefsen.oslo@kirken.no

Tlf. 23 62 93 10

Telefon- og besøkstid; mandag-fredag kl.10-14
Tirsdag 29. august er kontoret stengt fra 11:00.