Diakoni på trikker og busser

I 2016 fikk mange med seg dåpskampanjen på kollektivnettet i Oslo. I år er det diakoni som er tema og rekkevidden er utvidet til også å gjelde Asker og Bærum. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, hvordan vi viser nestekjærlighet, er inkluderende, og viser engasjement og ansvar for både miljø, forbruk og rettferdighet.

Diakonen leder det diakonale arbeidet i en menighet eller kirke, og har et hovedansvar for at diakonien virkeliggjøres gjennom kirkens liv og lære. Helt konkret så jobber diakoner med å bedre menneskers livsvilkår uavhengig av bakgrunn og livsfase.

Fokus for kampanjen:
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste
Diakoni er kirkens kroppsspråk: hender, føtter og øyne i verden
Diakoni kan gjøre en forskjell

-Vi vil vise byen og hele bispedømmet hva kirkens omsorgstjeneste er og gjør. Dette er en sentral del av det oppdraget vi har som kirke, sier Finn Folke Thorp, kommunikasjonsrådgiver i Kirkelig fellesråd i Oslo.

Årets plakater er på buss, trikk og t-bane fra mandag 9. oktober til 15. oktober.

Instagram: #ditdugår
Nett: kirken.no/oslo/diakoni

Plakatene i PDF

Sammen med Oslo bispedømme er fellesrådene i Oslo, Asker og Bærum ansvarlig for prosjektet.
Regien på kampanjen er det Mediegruppa i bispedømmet som har.
Kommunikasjonsrådgiver i Oslo bispedømme, Johannes Ek Reindal
Kommunikasjonsrådgiver i Kirkelig fellesråd i Oslo, Finn Folke Thorp
Diakonirådgiver i Oslo bispedømme, Turid Skorpe Lannem
Diakonirådgiver i Oslo bispedømme, Anne Marie Guldahl Jernquist
Rådgiver i Kirkelig fellesråd i Bærum, Elise Ottesen Søvik
Sokneprest i Jar, Thomas Berbom
Rådgiver undervisning og trosopplæring i Oslo bispedømme, Tonje Kristoffersen
Daglig leder i Paulus og Sofienberg menigheter i Oslo, Eleni Maria Stene

Kontaktinformasjon for Grefsen menighet

Grefsen kirke

Glads vei 45, 0489 Oslo

Bankkonto: 1503.94.72500
for alle betalinger med KID.

Bankkonto: 1609 23 60613
for gaver og andre innbetalinger uten KID.

Kontakt oss:

post.grefsen.oslo@kirken.no

Tlf. 23 62 93 10

Telefon- og besøkstid; mandag-fredag kl.10-14

Kirkekontoret er julestengt fra 22. desember KL. 12:00 og ut året.