Aftensang Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.12.2019 - kl.19.00

Til:22.12.2019 - kl.20.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i adv.tiden
Liturg: Thor-André Holten
Organist: Erlend Fagertun
Prekentekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd