Familiegudstjeneste Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Thor-André Holten
Organist: Band
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp