Gudstjeneste AVLYST Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:12.4.2020 - kl.11.00

Til:12.4.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: GRF:IJG
Organist: Wilhelm A L Sollie
Prekentekst: Luk 24,1-9
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd
Dåp