Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.9.2019 - kl.11.00

Til:29.9.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Mikkelsmesse
Liturg: Ingrid Rian
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Joh 1,47-51
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp