Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.11.2020 - kl.11.00

Til:15.11.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 24.s.i tr.tiden
Liturg: GRF:IJG
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Joh 6,63-69
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd