Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.10.2019 - kl.11.00

Til:6.10.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Sigmund Akselsen
Organist: Wilhelm Sollie
Prekentekst: Fil 1,20-26
Offerformål: Misjonsprosjektet Midtøsten/SAT 7
Nattverd