Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.1.2020 - kl.11.00

Til:5.1.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.åpb.dag
Liturg: GRF:IJG
Prekentekst: Luk 2,40-52
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd
Dåp