Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Liturg: Sigmund Akselsen
Organist: Erlend Fagertun
Prekentekst: Matt 28,16-20
Offerformål: Kirkens Bymisjon
Merknader: Søndagsskole
Nattverd
Dåp