Høymesse AVLYST Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.3.2020 - kl.11.00

Til:15.3.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: GRF:IJG
Prekentekst: Luk 11,14-28
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd