Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.12.2019 - kl.11.00

Til:29.12.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Sønd.e. jul
Liturg: Thor-André Holten
Prekentekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Grefsen menighet
Nattverd
Dåp