Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: GRF:IJG
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd
Dåp