Høymesse Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.5.2019 - kl.11.00

Til:26.5.2019 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Inger Johanne Gjøen
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Matt 6,7-13
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd