Ung messe Grefsen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.00

Sted:Grefsen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Sigmund Akselsen
Organist: Erlend + band
Prekentekst: Matt 15,21-28
Offerformål: Grefsen menighet
Merknader: Søndagsskole
Nattverd
Dåp