Gudstjenester i kirkene våre

Gudstjenesten er pulsen i menighetens arbeid. Den er stedet der de kristne blir synlig som en menighet; et fellesskap av mennesker som deler troen på Gud og feirer Jesu Kristi oppstandelse. Den er stedet der mennesker møter hverandre og sammen trer frem for Gud.

Gudstjenestene og de kirkelige handlingene favner livet fra begynnelse til slutt. Her skal det være rom for alle, uansett om en søker fellesskap eller stille ettertanke. Gudstjenestene skal være inviterende og inkluderende. Alle som kommer kan kjenne at her er det rom for dem. Et annerledes rom. Et hellig rom. Bevegelsen fra søndagens gudstjenester til hverdag, og tilbake igjen, er sentral.

Det som skjer i menigheten gjennom ukedagene skal prege det som skjer i gudstjenestene, og motsatt. Gudstjenesten er hele menighetens, og i Grorud menighet vil vi skape rom for delaktighet og engasjement. Vi vil ha en levende gudstjenestefeiring i alle de tre kirkene våre. Beliggenhet, arkitektur og særpreg er muligheter vi har til et variert gudstjenesteliv, som samtidig skal være gjenkjennelig fra sted til sted.