Gudstjeneste med nattverd Hauketo-Prinsdal kirke

Praktisk informasjon

Fra:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Sted:Hauketo-Prinsdal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Silje Merete Kivle Andreassen
Prekentekst: Luk 21,27-36
Nattverd
Dåp