Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.2.2021 - kl.11.00

Til:14.2.2021 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Fastelavnssøndag
Liturg: Anders Kristensen Nordvik
Organist: Joakim Moen Tønset
Prekentekst: Joh 12,20-33
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd