Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.11.00

Til:25.12.2019 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Yohannes Shanka
Organist: Knut Kirkesæther
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd