Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Elin Lunde
Organist: Simon Gunnar Skyttemyr
Prekentekst: Luk 15,11-32
Offerformål: Menighetens arbeide
Merknader: Sammen Gudstjeneste
Nattverd