Gudstjeneste Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.10.2020 - kl.11.00

Til:11.10.2020 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Elin Lunde, Elise Gillebo Skredsvig
Organist: Joakim Moen Tønset
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd