AVLYST Fossum kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Sted:Fossum kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Yohannes Shanka
Organist: Eline Dalhoff
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Normisjon-Høybråten
Nattverd