AVLYST Liastua

Praktisk informasjon

Fra:13.5.2021 - kl.12.00

Til:13.5.2021 - kl.13.00

Sted:Liastua

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi himmelfartsdag
Liturg: Elin Lunde
Organist: Roar Berg
Prekentekst: Luk 24,46-53
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd