AVLYST Stovner kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.4.2021 - kl.17.00

Til:25.4.2021 - kl.18.00

Sted:Stovner kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i påsketiden
Liturg: Anders Kristensen Nordvik, Elise Gillebo Skredsvig
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Menighetens arbeide
Nattverd